NHÂN VIÊN BẢO TRÌ LẮP ĐẶT CƠ - ĐIỆN

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ LẮP ĐẶT CƠ - ĐIỆN
Ngày đăng: 16/12/2021 02:45 PM

Số lượng 02

Trung Cấp hoặc Sơ Cấp ngành Điện

Đi lại trong nội ô Tp Hồ Chí Minh & Liên tỉnh

Chịu khó, siêng năng, làm việc độc lập