CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Chrysanthemum
Nhà Máy Cáp Điện Tịnh Phát 20/5 Tấn Khẩu độ 3.3 + 20 + 3.3 mét
Chrysanthemum
Cảng dầu khí PTSC, Cổng trục 20 Tấn Khẩu độ 28 mét, Chiều cao 16 mét
Chrysanthemum
Nhà máy thủy điện Chư Pông - Đăk Lăk
Chrysanthemum
Bán Cổng trục 15 Tấn, khẩu độ 15 mét
Chrysanthemum
Cầu trục 20 tấn - Ethiopia Châu Phi
Chrysanthemum
Nhà máy bê tông Tân Hà - Bình Thuận Cầu trục 20 tấn, Khẩu độ 23 mét
Chrysanthemum
Nhà Máy Sản Xuất Bồn Long Thành
Chrysanthemum
Nhà Máy Thủy Điện Thượng Sông Ông 1 Cổng trục 30/5 tấn, Khẩu độ 16 mét
Chrysanthemum
Cổng trục 15 Tấn, khẩu độ 25 mét
Chrysanthemum
Cổng trục đẩy tay 3 tấn
Chrysanthemum
Cầu trục dầm đôi khẩu độ 34 mét
Chrysanthemum
Bán Cổng trục 10 Tấn, khẩu độ 30 mét
Chrysanthemum
Cầu trục 7.5 Tấn - Dự án nhà máy SCANCOM mở rộng
banner slider