NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÂN VIÊN KINH DOANH
Ngày đăng: 16/12/2021 02:37 PM

Số lượng: 01

Cao đẳng, Đại học ngành Quản Trị Kinh doanh Tổng hợp

Ưu tiên: Chuyên về quản lý dự án, đấu thầu máy móc thiết bị ngành công nghiệp