CỔNG TRỤC

CỔNG TRỤC

ĐẨY TAY 3 TẤN, NGANG 3 MÉT, CHIỀU CAO 3 MÉT

<p>Sử dụng Palant xích kéo  tay</p> <p>Hiệu DAESAN - Hàn Quốc</p>

Read more

DẦM ĐƠN 5 TẤN , KHẨU ĐỘ 21 MÉT

<p> </p> <p>Sử dụng Palant DONGYANG - KOREA</p>

Read more

DẦM ĐÔI 2T + 2T, KHẨU ĐỘ 22 MÉT

<p>Sử dụng Palant LGM - KOREA</p>

Read more

DẦM ĐƠN 3 TẤN , KHẨU ĐỘ 12 MÉT

<p>Sử dụng Palant HUYNDAI -KOREA</p>

Read more

DẦM ĐÔI 25 TẤN , KHẨU ĐỘ 35 + 5 MÉT

<p>Sử dụng Palant DONGYANG - KOREA</p>

Read more

ĐẨY TAY 2 TẤN, NGANG 3 MÉT, CHIỀU CAO 2.5 MÉT

<p>Sử dụng Palant xích điện 220V</p> <p>Hiệu DAESAN - Hàn Quốc</p>

Read more

DẦM ĐƠN 5 TẤN , KHẨU ĐỘ 18 MÉT

<p>Sử dụng Palant NIPPON - JAPAN</p>

Read more

ĐẨY TAY 2 TẤN , NGANG 3.5 MÉT, CHIỀU CAO 3 MÉT

<p>Sử dụng Palant xích điện 380V</p> <p>Hiệu HITACHI - JAPAN</p>

Read more

DẦM ĐÔI 5 TẤN , KHẨU ĐỘ 22 MÉT

<p>Sử dụng Palant NIPPON - JAPAN</p>

Read more

DẦM ĐÔI 7.5 TẤN , KHẨU ĐỘ 33 MÉT

<p>Sử dụng Palant HITACHI - JAPAN</p>

Read more

DẦM ĐÔI 15 TẤN , KHẨU ĐỘ 19 MÉT

<p>Sử dụng Palant BANDO - KOREA</p>

Read more

DẦM ĐÔI 5 TẤN, KHẨU ĐỘ 15 MÉT

<p>Sử dụng Palant LGM - KOREA</p>

Read more

DẦM ĐÔI 20/5T , KHẨU ĐỘ 3 + 19 + 3 MÉT

<p>Sử dụng Palant PODEM - BULGARIA</p>

Read more

DẦM ĐÔI 7.5 TẤN , KHẨU ĐỘ 21.6 MÉT

<p>Sử dụng Palant NIPPON - JAPAN</p>

Read more