ĐẨY TAY

ĐẨY TAY

ĐẨY TAY 3 TẤN, NGANG 3 MÉT, CHIỀU CAO 3 MÉT

<p>Sử dụng Palant xích kéo  tay</p> <p>Hiệu DAESAN - Hàn Quốc</p>

Read more

ĐẨY TAY 2 TẤN, NGANG 3 MÉT, CHIỀU CAO 2.5 MÉT

<p>Sử dụng Palant xích điện 220V</p> <p>Hiệu DAESAN - Hàn Quốc</p>

Read more

ĐẨY TAY 2 TẤN , NGANG 3.5 MÉT, CHIỀU CAO 3 MÉT

<p>Sử dụng Palant xích điện 380V</p> <p>Hiệu HITACHI - JAPAN</p>

Read more