TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC LONG - QUẬN 9

TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC LONG - QUẬN 9
Ngày đăng: 23/03/2022 02:34 PM

Tổng thời gian thực hiện: 65 ngày