NHÀ MÁY HONGIN VINA - KCN CHÂU ĐỨC BÀ RỊA

NHÀ MÁY HONGIN VINA - KCN CHÂU ĐỨC BÀ RỊA
Ngày đăng: 29/11/2021 04:21 PM

Tổng thời gian thực hiện: 70 ngày