Tuyển dụng - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Tuyển dụng

Bảo trì Điện

Bảo trì Điện

Công ty Kỹ Thuật Cơ Khí Miền Nam cần tuyển dụng nhân viên bảo trì điện, cơ khí. Ưu tiên sinh viên mới ra trường