CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Chrysanthemum
Nhà Máy Cáp Điện Thịnh Phát 20/5 Tấn Khẩu độ 3.3 + 20 + 3.3 mét
Chrysanthemum
Nhà máy thủy điện Chư Pông - Đăk Lăk
Chrysanthemum
Nhà Máy SIVER BELL, Cầu trục 5Tấn Khẩu độ 29 mét, Chiều cao 16 mét
Chrysanthemum
Bán Cổng trục 15 Tấn, khẩu độ 15 mét
Chrysanthemum
Nhà máy nhúng kẽm VỸ LÂM Cổng trục 2 + 2 tấn
Chrysanthemum
Nhà máy bê tông Tân Hà - Bình Thuận Cầu trục 20 tấn, Khẩu độ 23 mét
Chrysanthemum
Nhà Máy Sản Xuất Bồn Long Thành
Chrysanthemum
Nhà Máy Thủy Điện Thượng Sông Ông 1 Cổng trục 30/5 tấn, Khẩu độ 16 mét
Chrysanthemum
Cổng trục 15 Tấn, khẩu độ 25 mét
Chrysanthemum
Cổng trục đẩy tay 3 tấn
Chrysanthemum
Cầu trục dầm đôi khẩu độ 34 mét
Chrysanthemum
Bán Cổng trục 10 Tấn, khẩu độ 30 mét
Chrysanthemum
Dự án nhà máy TAK WANG Cầu trục 3 Tấn Khẩu độ 28 mét
banner slider