BANDO - HÀN QUỐC

BANDO - HÀN QUỐC

BANDO - HÀN QUỐC

Palant dạng dầm đôi, tải trọng từ 2 tấn -> 60 tấn

  • 028.62647320
  • Liên hệ
  • 876
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Palang điện cáp dầm đơn, Palang điện cáp dầm đôi, palang cáp điện 1 cấp tốc độ, Palang điện cáp 2 cấp tốc độ…

Dãy sản phẩm và chủng loại Palang BANDO.
+ Palang điện cáp cố định ( Regular Type Suspension Hoist )
Có tải trọng từ 1 tấn đến 60 tấn.
+ Palang điện cáp dầm đơn loại hạng chế chiều cao ( Low-Head Type Hoist With Motor- Driven Trolley )
Có tải trọng từ 1-15 tấn.
+ Palang điện cáp dầm đơn thông dụng ( Regular Type Hoist With Motor- Drive Trolly )
Có tải trọng từ 1-20 tấn.
Palang điện cáp dầm đôi ( Double-Rail Type Hoist With Motor-Driven Trolley)
Có tải trọng từ 2-60 tấn.
Palang 2 móc ( Double-Rail Main & Aux. Type Hoist With Motor-Driven Trolley)
Có tải trọng từ 10/3- 60/10 tấn.

Sản phẩm cùng loại

DONGYANG - HÀN QUỐC

<p>Palant dạng dầm đôi, tải trọng từ 2 tấn -> 60 tấn</p>

Read more

HYUNDAI - HÀN QUỐC

<p>Palant dạng dầm đôi, tải trọng từ 2 tấn -> 60 tấn</p>

Read more

LGM - HÀN QUỐC

<p>Palant dạng dầm đôi, tải trọng từ 2 tấn -> 60 tấn</p>

Read more

FITOP - ĐÀI LOAN

<p>Palant dạng dầm đôi, tải trọng từ 2 tấn -> 60 tấn</p>

Read more

DAESAN - HÀN QUỐC

<p>Palant dạng xích, tải trọng 500 Kg -> 10 tấn</p>

Read more