Bảo trì Điện - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Bảo trì Điện

 

 

Nhân viên bảo trì điện, cơ khí.

Yêu cầu:
- Có thể đi công tác xa
- Chuyên ngành điện công nghiệp
- Lương thỏa thuận

 Liên hệ trực tiếp