CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Công trình

  • AWOOD VIỆT NAM
  • Thép Miền Nam
  • Vina Nha Trang
  • Locogi 16
  • Nhôm XINGFA
  • Trí Việt Steel
  • Sài Gòn Paper
  • Sapa Bến Thành