Nhà máy Nhúng Nóng Biên Hòa - Trực thuộc Bộ quốc phòng - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Chi tiết công trình

Nhà máy Nhúng Nóng Biên Hòa - Trực thuộc Bộ quốc phòng

Nhà máy Nhúng Nóng Biên Hòa - Trực thuộc Bộ quốc phòng

Hạng mục: Cổng trục dầm đôi không Consol

    Tải trọng 5 Tấn

    Khẩu độ 25 mét

    Chiều cao nâng 7 mét

    Chiều dài 70 mét

Hoàn thành: tháng 11 năm 2015