Hoa Sen GROUP - Chi nhánh tại Dương Minh Châu - Tây Ninh - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Chi tiết công trình

Hoa Sen GROUP - Chi nhánh tại Dương Minh Châu - Tây Ninh

Hoa Sen GROUP - Chi nhánh tại Dương Minh Châu - Tây Ninh

Hạng mục: Cổng trục dầm đôi không Consol

Tải trọng 5 tấn

Khẩu độ 13,5 mét

Chiều cao nâng 6 mét

Chiều dài 40 mét

Hoàn thành: Cuối tháng 10 năm 2015