Hoa Sen Group - Chi nhánh tại Chư Prong - Gia Lai - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Chi tiết công trình

Hoa Sen Group - Chi nhánh tại Chư Prong - Gia Lai

Hoa Sen Group - Chi nhánh tại Chư Prong - Gia Lai

Hạng mục: Cổng trục dầm đôi không Consol

    Tải trọng 5 Tấn

    Khẩu độ 14.5 mét

    Chiều cao nâng 4.5 mét

    Chiều dài 45 mét

Hoàn thành: tháng 01 năm 2016