Hoa Sen GROUP - Chi nhánh tại Bình Minh - Vĩnh Long - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Chi tiết công trình

Hoa Sen GROUP - Chi nhánh tại Bình Minh - Vĩnh Long

Hoa Sen GROUP - Chi nhánh tại Bình Minh - Vĩnh Long

Hạng mục: cổng trục dầm đôi không Consol

    Tải trọng 5 tấn

    Khẩu độ 14 mét

    Chiều cao nâng 6 mét

Hoàn thành: tháng 9 năm 2015