An Nông GROUP - Chi nhánh 2 Long An - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Chi tiết công trình

An Nông GROUP - Chi nhánh 2 Long An

An Nông GROUP - Chi nhánh 2 Long An

Hạng mục: Cầu trục dầm đôi

    Tải trọng 2 Tấn

    Khẩu độ 9 mét

    Chiều cao nâng 10 mét

    Chiều dài 60 mét

Hoàn thành: tháng 04 năm 2016