CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Chrysanthemum
Cầu trục 20 tấn, khẩu độ 26 mét
Chrysanthemum
Cảng dầu khí PTSC
Chrysanthemum
Bán Cổng trục 10 Tấn, khẩu độ 30 mét
Chrysanthemum
Cầu trục 20 tấn - Ethiopia Châu Phi
Chrysanthemum
Bán Cổng trục 15 Tấn, khẩu độ 15 mét
Chrysanthemum
Cầu trục dầm đôi 5 tấn, khẩu độ 35 mét Nhựa Bình Minh
Chrysanthemum
Nhà Máy Sản Xuất Bồn Long Thành
Chrysanthemum
Cổng trục 7.5 tấn, khẩu độ 5+25+5 mét
Chrysanthemum
Cổng trục 15 Tấn, khẩu độ 25 mét
Chrysanthemum
Cầu trục dầm đôi khẩu độ 34 mét
Chrysanthemum
Cổng trục đẩy tay 3 tấn
Chrysanthemum
Cầu trục 7.5 Tấn - Dự án nhà máy SCANCOM mở rộng
banner slider